Potvrzení o převzetí informací

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
do Zprostředkovatelské nebo Rezervační smlouvy,
Potvrzení o převzetí informací, Protokolu z prohlídky atp.

Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře, které jsou uveřejněny na stránkách www… Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Realitní kanceláře, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.